BIBLIOTEKA W SOBOLEWIE - ODBUDOWANA !!!


W 2014 r Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju realizowała projekt  w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek"  p.n. „Budowa budynku filii bibliotecznej w Sobolewie”.

Program miał  na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego. Operatorem Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” jest Instytut Książki.

Biblioteka w Sobolewie uległa w miesiącu kwietniu 2013 r. całkowitemu spaleniu. Mieszkańcy Sobolewa i okolicznych wsi stracili jedyne miejsce, które stwarzało możliwość krzewienia kultury na tym terenie ale również miejsce spotkań mieszkańców. Sprawę spalonej biblioteki dość szeroko nagłośniły media lokalne i ogólnopolskie. Na apel społeczności  odpowiedziało wiele osób prywatnych i instytucji, które przekazały w darze książki z różnych dziedzin wiedzy, co pozwoliło odbudować zniszczony księgozbiór. Brak odpowiedniej bazy lokalowej uniemożliwiał jednak funkcjonowanie placówki.

Pod koniec 2013 r. władze Gminy postanowiły odbudować spaloną bibliotekę. „Za budową” przeważył fakt ogłoszenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego naboru wniosków na budowę, rozbudowę lub remont infrastruktury bibliotecznej oraz wyposażenia bibliotek. GBP złożyła wniosek o dofinansowanie zadania , który zyskał akceptację komisji oceniającej.

Na 20 przyznanych dotacji Biblioteka w Firleju znalazła się na 5 miejscu.

Zadanie realizowane było w terminie od 01.03.2014 do 31.12.2014 r.

Ogólny koszt zadania wyniósł  878 181,59 ( 589 014,00 - dotacja + 289 168,59 wkład własny ).

Celem zadania było stworzenie nowoczesnej Filii Bibliotecznej będącej centrum dostępu do wiedzy, kultury oraz pełniącej funkcję ośrodka życia społecznego.  W ramach przedsięwzięcia wybudowano nowy budynek filii bibliotecznej przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, zakupiono sprzęt komputerowy oraz meble.  Nowopowstały budynek ma 239,5 m powierzchni użytkowej. Biblioteka będzie pełniła wielorakie funkcje. Oprócz wypożyczalni książek, czytelni, kawiarenki internetowej znajduje się tu  Kącik Malucha, Klub Młodych Mam i Klub Seniora. Największa sala posłuży mieszkańcom jako miejsce spotkań integracyjnych  czy szkoleń.  Dzieci i młodzież będą  mogły skorzystać z komputerów, drukarki, skanera czy odrobić lekcje. Nowoczesny budynek powstały w centrum wsi stanie się atrakcyjny nie tylko dla miłośników książek ale również swoją bogatą ofertą skierowaną dla różnych grup wiekowych zintegruje społeczność wsi i okolic.

Zapraszamy do Filii Bibliotecznej w Sobolewie od poniedziałku do soboty w następujących godzinach: poniedziałek 11.00-18.00, wtorek 10.00-18.00, środa 11.00-18.00, czwartek i piątek 10.00-18.00 i w soboty od 9.00 do 15.00

Licznik odwiedzin: 48339