GMINNA  BIBLIOTEKA  PUBLICZNA  W  FIRLEJU

Uroczyste otwarcieGminnej Biblioteki Publicznej w Firleju nastąpiło 20 stycznia 1950r. Kierowniczką została p.Leokadia Grzybowska. Biblioteka mieściła się w świetlicy ZMP. W czerwcu 1953 r. przeniesiono ją do szkoły podstawowej.

Od 1 lutego 1955 r. pracę w bibliotece podjęła p. Krystyna Majcher.

Od 1975 do 1984 r. w bibliotece pracowały: Maria Żmuda, Halina Giec, Teresa Mazurek,
Ewa Jezior, Małgorzata Toboła.

W 1986 r. powstał Oddział dla Dzieci pod kierunkiem p. Katarzyny Sowińskiej. W tym samym roku p. Krystyna Majcher za pracę na rzecz rozwoju czytelnictwa na wsi została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dnia 31.08.1988 r. p. Krystyna Majcher odchodzi na emeryturę. Jednocześnie zmieniła pracę p. Katarzyna Sowińska. Pracę poprzedniczek kontynuują p. Beata Szydłowska (obecnie Moczarska) i Małgorzata Jaszcz (obecnie Gołębiowska).

W 1989 r. biblioteka przeniesiona została do dawnego budynku Urzędu Gminy. W roku 1994 zostaje przemieszczona do innych pomieszczeń tego samego budynku.

W roku 2001 Gminna Biblioteka Publiczna dostaje odremontowany i zmodernizowany budynek po dawnej masarni mieszczący się przy ulicy Kościelnej 4. Od tego roku w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju siedzibę ma także Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemia Lubartowska.

W 2002r. do pracy w bibliotece przyjęto jeszcze 2 osoby: p. Adelę Dziedzic oraz p. Marzannę Szydłowską – Barszcz. Biblioteka posiada 2 filie: w Sobolewie, działającą od 1956r i w Woli Skromowskiej, działającą od 1958r.

GBP jest od 01 stycznia 2007 r. samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru z Nr 1. Żadna z bibliotek nie jest połączona formalnie z biblioteką szkolną czy też inną instytucją. Biblioteki nie posiadają punktów bibliotecznych.

Od 2008 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju siedzibę ma Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Firlej, którego prezeską zostaje p. Maria Stawinoga - kierownik OPS w Firleju.

W maju 2008 r. pracę w bibliotece rozpoczyna: p. Dawid Tarnowski.

Do podstawowych zadań biblioteki należy zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa gminy oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Gmina Firlej prowadziła starania o rozbudowę  i wyposażenie GBP w Firleju na działalność kulturalną biblioteki. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich GBP w Firleju w roku 2010 powiększył swoją powierzchnię o kolejne 220 m². Dobudowana została klatka schodowa oraz piętro budynku, w którym znajdują się 2 pomieszczenia biurowe i sala widowiskowa. Dzięki rozbudowie stworzone zostaną odpowiednie warunki do organizowania w budynku biblioteki konferencji, szkoleń, odczytów i spotkań z pisarzami, itp. W 2010 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju wraz z Filiami Bibliotecznymi znajdującymi się w Sobolewie i Woli Skromowskiej uczestniczyła w Programie Rozwoju Bibliotek oraz w programie „Akademia Orange dla Bibliotek”.

W maju 2011r. pracę w bibliotece rozpoczyna: p. Renata Rola (zastępstwo). W chwili obecnej Gminna Biblioteka Publiczna jest jedynym ośrodkiem kulturalnym w Gminie Firlej. Specyfika działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju polega na tym, że poza funkcją biblioteczną pełni ona również funkcję Domu Kultury, Gminnego Centrum Informacji, Punktu Informacji Turystycznej oraz inicjatora przedsięwzięć społeczności lokalnej. Biblioteka współpracuje ze szkołami z terenu Gminy w następującym zakresie:

- wspólne przeprowadzanie zajęć podczas ferii zimowych,
- organizacja konkursów (np. na najładniejszy stroik wielkanocny, konkurs plastyczny, prowadzenie zajęć z dziećmi)
- organizacja przeglądów piosenki (dziecięcej, kolęd i pastorałek, spotkania chórów)
- przygotowanie oprawy świąt państwowych i kościelnych (3 maja, 11 listopada)
- współorganizowanie Dni Firleja.

Biblioteka organizuje szereg imprez środowiskowych : zajęcia plastyczne, konkursy literackie, wyświetlanie filmów na video, wystawy, itd. Biblioteka posiada 11 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Komputery zostały zakupione w ramach Projektu Komputeryzacja Gminy Firlej, z dofinansowania Ministerstwa Gospodarki i Pracy i Programu Rozwoju Bibliotek. GBP w Firleju współuczestniczyła w realizacji kilku projektów m.in Młodzi Menadżerowie Kultury w Bibliotekach. Mieszkańcy Gminy Firlej oraz  turyści, chętnie korzystają ze zbiorów biblioteki lub sali komputerowej.

W grudniu 2011r. siedzibę w nowo dobudowanej części biblioteki dostaje Stowarzyszenie "ToMyRazem". Prezesem stowarzyszenia zostaje Dawid Tarnowski. Grupa animatorów rozpoczyna swoją działalność przy bibliotece. (Realizacja projektów edukacyjnych, kulturalnych, animacyjnych, współpraca z wolontariuszami, zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów)

W 2012r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju powstaje multimedialana pracownia Orange, która prowadzona jest zarówno przez pracowników biblioteki jak i członków Stowarzyszenia "ToMyRazem".

Od września 2012r. w pracowni Orange w Firleju funkcjonuje Świetlica Środowiskowa prowadzona w ramach projektów Stowarzyszenia "ToMyRazem": "Świetlicowa Przystań" 2012-2014 oraz "Świetlicowo" 2015-2016 prowadzona przez animatorów Stowarzyszenia "ToMyRazem".

W 2012 roku pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju rozpoczyna p. Marcin Bogusz.

W bibliotece odbywają się różnego rodzaju warsztaty i szkolenia oraz cykliczne spotkania tj.: aerobik dla dorosłych, Capoeira, Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i dorosłych, turnieje sportowe, wystawy oraz lekcje biblioteczne.

W roku 2013 w pracowni Orange w Firleju z inicjatywy Stowarzyszenia "ToMyRazem" powstaje Bawialnia, prowadzone są także zajęcia Klubu Seniora oraz projekt Wolontariusz angażujący młodzież w działania społeczne, Survival - biwak nad Jeziorem Firlej, projekt "Across the Skyline - wymiana międzynarodowa", I Zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt. Biblioteka w bieżącym roku realizuje projekty tj.: O finansach w bibliotece, Wieś tańczy i śpiewa - Aktywna Biblioteka, Spotkania z Pasjami I, Kraszewski - komputery dla bibliotek i inne. W placówce funkcjonują : bookcrossing, punkt Pierwsza Praca, kącik prasowy, pracownia komputerowa, pracownia Orange, punkt informacji turystycznej, sala szkoleniowa, sala widowiskowa. Swoją siedzibę mają tu dwa lokalne stowarzyszenia. W roku 2013 z powodu pożaru całkowitemu zniszczeniu uległa filia biblioteczna w Sobolewie.

W 2014 r Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju przy współpracy z władzami gminy realizowała projekt  w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek"  p.n. „Budowa budynku filii bibliotecznej w Sobolewie”, dzięki któremu poprzez wsparcie Ministerstwa Kultury (ogólny koszt zadania wyniósł 878 181,59 = 589 014,00 - dotacja + 289 168,59 wkład własny). placówka filii bibliotecznej w Sobolewie została odbudowana. Rok 2014 to realizacja następujących projektów: O finansach w bibliotece, Objazdowy Klub międzypokoleniowy mieszkańców Gminy Firlej, Spotkania z Pasjami II, XII Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Firleju.

We współracy ze Stowarzyszeniem "ToMyRazem" zrealizowano następujące projekty: "Świetlicowa Przystań", "Świetlicowa Przystań - Przekroczyć horyzont", Survival - biwak nad Jeziorem Firlej, "Across the Skyline - wymiana międzynarodowa", "Klub Malucha", "Klub Seniora", "Projekt wolontariusz", Centrum Integracji Osób Starszych we współpracy z Fundacją Fraktal, 22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Cykliczne warsztaty Zumba Fitness, Superkoderzy - pracownia Orange.

W lipcu 2014r. pracownię Orange w Firleju jako wybraną placówkę w Polsce odwiedza Prezes Orange Polska Bruno Duthoit w towarzystwie Pani Prezes Fundacji Orange Jadwigi Czartoryskiej.

Rok 2015 to głównie działania wspierające funkcjonowanie filii bibliotecznej w miejscowości Sobolew. W tym miejscu powstaje także magazyn książek, które udało się pozyskać od darczyńców po spaleniu poprzedniej placówki. Jak co roku odbywa się już XIII Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Firleju - Na ludową nutę (Współpraca z LGD Lubartów). Dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem" z Lubartowa oraz Gminnym Ośrodkiem GOSiR zorganizowany zostaje także marsz Nordic Walking nad Jeziorem Firlej. Współpracując z zaprzyjaźnionymi organizacjami realizowane są zajęcia Klubu Seniora, warsztaty Zumba Fitness, projekt Seniorzy w Akcji - współpraca z Fundacją Fraktal oraz Stowarzyszeniem SIL Lubartów.

Stowarzyszenie "ToMyRazem" realizuje w świetlicy nowy cykliczny projekt trwający przez cały rok o nazwie "Świetlicowo", działa Klub Wolontariusza, grupa taneczna Dance Group, zorganizowany zostaje Biwak wakacyjny nad Jeziorem Firlej, odbywa się także projekt Koło animatora - wolontariusza - współpraca z Fundacją Fraktal oraz kolejna II Zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt. Organizacja wspiera także nową lokalną imprezę pod nazwą Biesiada Sierpniowa nad Jeziorem Firlej.

Pierwsza połowa 2015 roku to także wspaniała partnerska inicjatywa Gminy Firlej, Stowarzyszenia "ToMyRazem" oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju odnośnie udziału w ogólnopolskiej akcji Podwórko NIVEA. Lokalizacja w parku w Firleju już w pierwszym miesiącu głosowania zajmuje 17 miejsce z wynikiem 62608 głosów (na ponad 1100 zgłoszeń) i dzięki temu mieszkańcy Firleja zyskują wspaniałe rodzinne miejsce zabaw w centrum miejscowości. W lipcu rozpoczyna się budowa Podwórka NIVEA, a miesiąc sierpień to długo wyczekiwane otwarcie.

W listopadzie pracownia Orange w Firleju zostaje najlepszą pracownią w Polsce, wygrywa ogólnopolską grywalizację pracowni z liczbą 43569 pkt. zajmując tym sam 1 miejsce wśród wszystkich pracowni Orange w kraju. Nagrodę odebrali przedstawiciele pracowni na III Zjeździe pracowni Orange w Warszawie.

Koniec 2015 roku to także ogromny sukces Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju. Placówka zajmuje 10 miejsce w rankingu najlepszych bibliotek w Polsce. Samorządowcy oraz dyrektorzy najlepszych bibliotek podczas gali w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie odebrali dyplomy z rąk organizatorów Rankingu - Grzegorza Gaudena, dyrektora Instytutu Książki i Ewy Usowicz, zastępcy redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita". Wiele bibliotek, które znalazły się wysoko w Rankingu, niezwykle aktywnie pozyskuje środki, głównie z Programu Biblioteka+, i przy wsparciu ze strony swoich samorządów, inwestuje w infrastrukturę. Ranking utworzony został z ponad 800 zgłoszeń placówek z całego kraju z miejscowości do 15 tys. mieszkańców. 

W roku 2016 realizowano m.in. działania takie jak: warsztaty dla dzieci i młodzieży na świetlicy, spotkania koła seniora, zajęcia dla dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Firleju, spotkania okolicznościowe (3 Maj, 11 listopada, Dzień Seniora), I Rajd Rowerowy Dla Uczczenia Wyzwolenia Gminy Firlej Przez 27 Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej będący wspólną inicjatywą społeczną dowodzoną przez Jana Jeziora - mieszkańca Gminy Firlej. Biblioteka i jej pracownicy aktywnie uczestniczyli w organizowaniu działań kulturalnych na terenie gminy tj. koncerty, wystawy, kiermasze, konkursy i inne. Rok 2016 to także kolejna wygrana w ramach ogólnopolskiego konkursu Podwórko Nivea 2016. Firlej z jeszcze większą ilością głosów niż w roku ubiegłym, znajduje się na 7 miejscu po pierwszym miesiącu głosowania. Rodzinny Plac Zabaw powstaje na ulicy lubartowskiej przy "Gęsiej Plaży" obok J. Firlej. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju oraz w jej filiach w Sobolewie i Woli Skromowskiej Stowarzyszenie "ToMyRazem" realizowało projekt "Seniorzy-Animatorzy" dla osób w wieku 60+. W pięciu grupach ponad 10-osobowych (Firlej, Antonin, Sobolew, Wola Skromowska i Przypisówka) prowadzone były warsztaty rękodzielnicze, zajęcia teoretyczne dotyczące grup samopomocowych a także planowano i realizowano wspólne inicjatywy lokalne. Projekt realizowany był z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 prowadzonego przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach w/w projektu w GBP w Firleju powstaje Gminna Izba Pamięci. W roku 2017 projekt jest kontynuowany.

W 2019 roku zespół biblioteczny pracuje w następującym składzie:
  • Beata Moczarska - dyrektor
  • Małgorzata Gołębiowska - starszy bibliotekarz 
  • Marzanna Szydłowska - Barszcz - starszy bibliotekarz 
  • Marcin Bogusz - młodszy bibliotekarz 
  • Ewa Rogala - młodszy bibliotekarz
  • Jolanta Zdunek - starszy bibliotekarz - Filia w Sobolewie 
  • Barbara Kusyk - starszy bibliotekarz - Filia w Woli Skromowskiej

Licznik odwiedzin: 48339