Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna - Firlej

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju

Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • 1) Może zdarzyć się sytuacja, że niektóre dokumenty bądź materiały multimedialne (filmy), opublikowane na naszej stronie są niezgodne z uwagi na fakt, że:
 • -pochodzą z różnych źródeł, mają tylko charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • -zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • 2) Może zdarzyć się sytuacja, że niektóre opublikowane materiały multimedialne zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów dla osób głuchych i słabosłyszących lub innych wymagających elementów, z uwagi na fakt, że przeważnie są to materiały udostępnione bezpośrednio z różnych serwisów (m.in. YouTube).
 • 3) Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • 4) Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża ilość zdjęć.

Wyłączenia

 • Serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Bogusz.
 • E-mail: marcin1061990@wp.pl
 • Telefon: 669 047 306

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju
 • Adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju
  ul. Kościelna 4
  21-136 Firlej
 • E-mail: gbpf@interia.pl
 • Telefon: 81 8575083

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju:

 1. Do budynku biblioteki prowadzą dwa wejścia. Główne wejście znajdujące się od ulicy Kościelnej, prowadzą do niego schody i podjazd dla wózków. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy biblioteki. Wejście boczne od strony Parkingu, prowadzą do niego schody. Wejście nie jest ogólnodostępne.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
 5. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia Biblioteczna w Sobolewie-Kolonii:

 1. Do budynku filii biblioteki prowadzą dwa wejścia. Główne wejście znajdujące się od strony parkingu, prowadzą do niego schody i podjazd dla wózków. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy biblioteki. Wejście Tylne za budynkiem, prowadzą do niego schody. Wejście nie jest ogólnodostępne.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. Łazienka w budynku dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
 5. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny